Hvis du får beroligende medicin eller sovemedicin


    f.eks. : Imozop, imovane, alopam, nitrazepam, risolid (benzodiazepiner og lign. )

 

Receptfornyelse :

    Kan IKKE foretages pr telefon eller mail
    Kun ved personligt fremmøde i vores behandler-teams
    Der kan max udstedes recept til 1 måneds forbrug
    Vi vil altid tale med dig om alternativer, og evt. nedtrapning.

 

Hvorfor ? :

Klinikken følger sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Alle disse medicin-typer er ved langtidsbrug vanedannende.

Det gælder også sovemedicin.

Der er bivirkninger ved langtidsforbrug, specielt svimmelhed, døsighed, hukommelses- og koncentrations-besvær.

Vi vil gerne hjælpe dig med at begrænse forbruget og med at lægge en nedtrapningsplan sammen med dig.

Det er IKKE for at gøre det unødigt vanskeligt, men for at hjælpe !

Hilsen fra os i …

Familielægerne.

Top
Thrane.nu