Behandlerteams og Tid Samme Dag :

Vi arbejder sammen i behandlerteams. Du vil derfor ofte møde både en sygeplejerske og en læge, når du får tid hos os.

Sygeplejersken står for selve konsultationen og modtager dig i klinikken.
I taler om problemstillingen og evt. prøver forberedes.
Afhængigt af problemstillingen inddrages lægen, evt. ved at deltage i selve konsultationen.

Hver dag har vi flere erfarne praktiserende læger, der fungerer som bagvagt for vore sygeplejersker og yngre læger. Lægen deltager nogle gange i selve konsultationen, andre gange ved ”konference”, således at sygeplejersken eller læger under uddannelse spørger om råd.

Ved behov for opfølgning – feks svar på blodprøver eller andre undersøgelser – tilstræber vi, at du altid får en tid med hjem.

Vi giver ofte opfølgende tider hos vore sygeplejersker i behandlerteams, igen med en erfaren praktiserende læge i ”bagvagt”
Hvis opfølgningen er lidt mere kompleks, vil du typisk få en tid hos læge.

Alle vore ansatte sygeplejersker i behandlerteams, har bred klinisk erfaring – fra akut modtagelsen fra sygehuset eller fra medicinske ambulatorier eller hjemmeplejen.

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger om vore behandlerteams siden opstarten i sommeren 2015. Vi har fået bedre tid i klinikken og kan bruge lægers og sygeplejersker kompetencer bedre. Vi modtager meget gerne dine tilbagemeldinger herom.

Hvis du ønsker fast behandler hos os, er det muligt at få det registreret i din journal.

Du vil da få en fast sygeplejerske OG en fast læge, som du altid kan kontakte ved behov.
Vi vil da tilstræbe, at alle tider gives hos de to behandlere, der kender dig bedst !

 

Hvorfor har vi indført Tid samme dag ?

Vi vil sikre, at det altid er muligt at få en hurtig tid, så vi undgår utilsigtede hændelser med ventetid.

I vores ”gamle” system havde vi typisk 4-8 ugers ventetid,  med mindre det var en akut henvendelse. Det er utilfredsstillende for klinikken og for dig som patient.
Vi har derfor – i lighed med flere andre lægeklinikker i Danmark – indført systemet “Tid samme dag”.

Alle henvendelser, med mindre det drejer sig om faste kontroller og svar på prøver, gives som Tid samme dag. 

Kontakt os gerne med kommentarer. Også vi kan blive bedre og hører gerne alle gode input !

 

Hilsen fra os i … Familielægerne.

Top
Thrane.nu