Sundhedsteamet Horsens udgår fra Horsens Sundhedshus som et samarbejde mellem:

Fysioterapeuter, Kiropraktorer, Psykolog, Praktiserende læger , Apotek, Caddi og Sundhedsteamets  Oplysningsforbund (SUOF).

Sundhedsteamet Horsens arbejder for tværfaglighed og faglig udvikling – med mennesket i centrum.
Vi arbejder dagligt med sundhed og velvære og ikke alene fravær af sygdom.
Vi tilstræber, at arbejde efter bedst mulige faglige standard.

Sundhedsteamet Horsens er en ny organisation og landets første af sin art. Vi ser at sundhedsvæsenet er under forandring og tror på, at vi er et bud på løsningen af fremtidens udfordringer.

Sundhedsteamet Horsens

Hos os bliver du godt behandlet !

Top
Thrane.nu